امروز :
یکشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹

header2 Venus

شرح وظايف معاونت بررسی و تحلیل بسيج اساتيد دانشگاه

  1. تلاش در جهت تقويت آگاهي و بصيرت و تحليل اعضاي هيات علمي دانشگاه بويژه اعضاي بسيج اساتيد
  2. بررسي و ارايه گزارش و تحليل از اوضاع دانشگاه و مسايل كشور و منطقه و جهان
  3. ايجاد ارتباط بين متخصصين حوزه هاي سياسي و امنيتي و اجتماعي دانشگاهي در جهت هم افزايي آنان و بسيج اساتيد