امروز :
چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷

header2 Venus

حلقه های علمی و صالحین

· درج آئین‌نامه حلقه‌های علمی و صالحین

· معرفی مراکز هدایت و حمایت

· توجه به نقشه علمی کشور و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت