امروز :
سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷

header2 Venus

 • محل شهادت چنانه
 • سال تولد 1336
 • محل تولد سبزوار
 • رشته فیزیک

 • محل شهادت حاج عمران
 • سال تولد 1343
 • محل تولد شیراز
 • رشته الهیات

 • محل شهادت حاج عمران
 • سال تولد 1342
 • محل تولد روستای گل پاشين شهرستان اروميه
 • رشته تاریخ

 • محل شهادت شلمچه
 • سال تولد 1333
 • محل تولد زواره ـ اردستان
 • رشته ادبیات عرب

 • محل شهادت سليمانيه در عملیات والفجر 9
 • سال تولد 1343
 • محل تولد تهران
 • رشته تاریخ

 • محل شهادت شوش
 • سال تولد 1340
 • محل تولد مشهد
 • رشته ادبیات عرب

 • محل شهادت هویزه
 • سال تولد 1336
 • محل تولد قم
 • رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 • محل شهادت بانه
 • سال تولد 1344
 • محل تولد مشهد
 • رشته ادبیات

 • محل شهادت شلمچه
 • سال تولد 1338
 • محل تولد بجنورد
 • رشته الهیات

 • محل شهادت حاج عمران
 • سال تولد 1344
 • محل تولد مشهد
 • رشته مهندسی مکانیک