امروز :
سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷

header2 Venus

 • محل شهادت ام الرصاص
 • سال تولد 1341
 • محل تولد گرگان
 • رشته مهندسی الکترونیک

 • محل شهادت اشنویه
 • سال تولد 1337
 • محل تولد بیرجند
 • رشته مهندسی عمران راه ساختمان

 • محل شهادت جنوب فاو-اروند رود
 • سال تولد 1344
 • محل تولد تربت جام
 • رشته کامپیوتر

 • محل شهادت سقز
 • سال تولد 1346
 • محل تولد تهران
 • رشته نقشه برداری

 • محل شهادت فاو
 • سال تولد 1344
 • محل تولد بجنورد
 • رشته مهندسی عمران

 • محل شهادت جنوب
 • سال تولد 1343
 • محل تولد رشت
 • رشته مهندسی عمران

 • محل شهادت مهران
 • سال تولد 1343
 • محل تولد سبزوار
 • رشته مهندسی عمران

 • محل شهادت شلمچه
 • سال تولد 1341
 • محل تولد لرستان
 • رشته مهندسی الکترونیک

 • محل شهادت سلیمانیه
 • سال تولد 1344
 • محل تولد شیراز
 • رشته مهندسی الکترونیک

 • محل شهادت حاج عمران
 • سال تولد 1344
 • محل تولد تهران
 • رشته مهندسی الکترونیک