توجه: اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پژوهش و فناوری
امروز :
یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

header2 Venus

شرح وظايف معاونت پژوهش و فناوري بسيج اساتيد دانشگاه

 1. تشکیل شورای پژوهشی و معرفی اعضاء آن
 2. تعیین نماینده هر دانشکده و تعیین سیاست ها و برنامه های نمایندگان
 3. تصویب نهایی کارگروه های موردنیاز و تعیین اعضاء هر کارگروه
 4. تشکیل و ثبت حلقه هاي علمي و هماهنگی لازم در جهت برگزاری کارگاه ها ، همایش ها و جشنواره های علمی در سطح دانشگاه و دانشکده
 5. تلاش در جهت تعیین محورهای پژوهشی با نظارت کمیته ارزیابی که به همین منظور تشکیل می شود
 6. تلاش در جهت تشکیل خانه حلقه‌های علمی استانی
 7. شناسایی افراد دانش پژوه متفکر و استفاده بهینه از آن ها جهت پیشبرد اهداف بسیج
 8. ارائه مشاوره تحصیلی ،نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزشی برای دانشجویان بسیجی و تهیه منابع مورد نیاز در حد امکان

 

شرح وظايف معاونت پژوهش و فناوري بسيج اساتيد دانشکده ها

 1. تعیین نماینده پژوهشی دانشکده
 2. معرفی متخصص های مرتبط با هر کارگروه
 3. معرفی حلقه هاي علمي دانشكده
 4. هماهنگی برگزاری کارگاه از سوی حلقه‌های علمی
 5. برکزاری سمینارهای علمی مرتبط با دانشکده
 6. ارسال گزارشات حلقه های علمی دانشکده
 7. معرفی متخصصین مورد نیاز جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی
 8. معرفی متخصصین مورد نیاز بعنوان ناظر پروژه های تحقیقاتی
 9. معرفی متخصصین مورد نیاز جهت ارزیابی پروژه های تحقیقاتی
 10. همکاری با بسیج دانشجویی دانشکده به منظور ارتقائ فعالیتهای آنها
 11. ارزیابی فعالیت شش ماهه حلقههای علمی و گزارش به دانشگاه
 12. برگزاری اردوهای علمی-فرهنگی برای اساتید دانشکده