توجه: اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

نیروی انسانی
امروز :
یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

header2 Venus

شرح وظايف معاونت نیروی انسانی بسيج اساتيد دانشگاه

  1. تلاش در جهت شناخت و جذب یکایک اعضای هیئت علمی متدین و انقلابی اعم از اسلتید قدیمی و جدید در بسیج اساتید دانشگاه
  2. بررسی و دسته بندی اطلاعات نیروی انسانی اعضای هیئت علمی دانشگاه (اعم از اعضای بسیج و سایر استادان) به منظور مقابله با بحران ها درشرایط مختلف زمانی و مکانی
  3. شناسایی و بررسی راههای توسعه کمی و کیفی اعضای بسیج اساتید و ارائه خدمات اثربخشی، ارتقاء انگیزه ،کارایی و افزایش آمادگی جسمانی و روحی اعضاء
  4. پیگیری و انجام امور اداری و ساماندهی نیروی انسان از قبیل تکمیل فرم و صدور کارت شناسایی با هماهنگی با بسیج اساتید استان و پیگیری احکام مسئولین بسیج اساتید دانشگاه( رده های مختلف)
  5. همکاری با دیگر معاونت های کانون به منظور مشارکت دادن اعضاء بسیج اساتید در برنامه ها ی مختلف فرهنگی و اجتماعی
  6. تبیین خط مشی و نظارت بر عملکرد مسولین دانشکده ها و ارائه نظرات و طرح های کارشناسی به منظور رفع موانع و مشکلات جذب در عضویت های مختلف

 

 

شرح وظايف معاونت نیروی انسانی بسيج اساتيد دانشکده ها

  1. شناسایی و معرفی اعضای هیئت علمی جدید با توجه به سطح توانایی ایشان به بسیج اساتید دانشگاه
  2. پیگیری امور پرسنلی اعضای بسیج اساتید دانشکده و فرآیند صدور کارت ایشان در مقاطع زمانی معین
  3. برنامه ریزی و سرکشی منظم از خانواده معظم ایثارگران در سطح بسیج اساتید دانشکده