توجه: اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد
امروز :
یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

header2 Venus

شرح وظايف معاونت برنامه ریزی بسيج اساتيد دانشگاه

شرح وظايف معاونت برنامه ریزی بسيج اساتيد دانشگاه

  1. برآورد نیازمندی های اداری و پشتیبانی بسیج اساتید برابر دستورالعملهای ابلاغی
  2. تامین نیاز های پشتیبانی معاونت های مختلف و دانشکده ها
  3. ساماندهی اموالی و اقلام دراختیار بسیج اساتید و استفاده بهینه آز آنها در بخش های مختلف
  4. ایجاد ارتباط بین معاونت ها از طریق انتقال دستورات و درخواست های سطوح مافوق
  5. برنامه ریزی مناسب جهت اجرای برنامه های مصوب معاونت ها در مناسبت های مختلف
  6. جذب منابع و نظارت وبر چگونگی مصرف بارعایت صرفه جویی و تشخیص ضرورت های مالی تهیه گزارش مالی در مواقع ضرور