توجه: اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد
امروز :
یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

header2 Venus

خدمات

· فهرستی از خدمات که می‌توان ارایه کرد

o خدمت یافتن مدرسه خوب

o مشاوره تربیتی

o ارایه سرویس به اساتید بسیجی کشور

§ خدمات مسافرت و اسکان زائرین – هماهنگی