توجه: اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

سایت بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد
امروز :
یکشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱

header2 Venus

زیست دانش

· کتاب‌نما

o معرفی کتاب

§ رویکرد: بررسی محتوا و تایید

§ تهیه الگوی معرفی کتاب

§ تقسیم‌بندی کتاب‌ها بر اساس نظام‌های اسلام و شبکه‌ی نظام‌ها

o سیر مطالعاتی

§ معرفی پیش‌نیازهای اساسی سیر مطالعاتی (مقاله کوتاه)

§ طراحی فرم‌های ورود سیر مطالعاتی

§ فرآیند بررسی و تایید مطابق فرآیند خبر

· آسان‌رسان

o اصول مستندسازی و خلاصه‌سازی (مقاله کوتاه)

o طراحی فرم و تهیه الگوی خلاصه‌سازی

o نمودار درختی و اینفوگرافی (تهیه نقشه درختی موضوعات به کمک MindMap )

o سیر تطور با رویکرد اینفوگرافی

· چاپ الکترونیک کتاب

· پرسش و حکمت

o رویکرد:‌ پرسش و پاسخ با رویکرد تقویت روحیه پرسش‌گری و تحقیق

o تهیه راهنما (مقاله‌ای در تبیین طرح شبکه مسائل و پرسش‌های راهبردی)

o اینجا محل تأمّل است

§ راهنمای نقد و مغالطه

· بخشی از مغالطات در منطق آورده شود.

§ کیس‌های مستند برای آشنایی با مغالطات

· سایت پرسمان سیاسی مرور شود.

· روش‌های سوء استفاده رسانه‌ای مطرح شود.

· در راه

o معرفی چالش‌ها و عناوین پژوهشی در قالب طرح پژوهشی، پایان‌نامه و رساله

o معرفی مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی، وب‌گاه‌ها، نرم‌افزارهای آموزشی و پژوهشی، اندیشمندان مؤثر، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، نشریات و مقالات و همایش‌های (مؤثر)

o طراحی فرم‌های مربوط

o فرآیند بررسی و تایید

· نهضت آزاد فکری

o طرح کرسی‌های آزاد اندیشی مجازی(مطابق نظر شورا فعلاّ مسکوت تا بعد)

o دانشگاه مطلوب من

§ دانشگاه اسلامی؛

§ استاد تراز (منشور)؛

§ دانشجوی تراز؛

§ دانشگاه فردوسی مشهد از هست تا باید.